Energie

Als bewoner zelf alvast voorbereiden op het aardgasloze tijdperk? Dat kan!

Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken voor een CO2-neutrale samenleving in 2050. Om dit te bereiken is het van belang dat we overstappen naar alternatieve energiebronnen.

Om concrete stappen te nemen op weg naar een duurzame samenleving heeft de gemeenteraad op 27 maart 2017 de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Tegen 2025 wil de gemeente de CO2-uitstoot gereduceerd hebben met 30% ten opzichte van 2013.

Een deel van de CO2-uitstoot vindt plaats door energieverbruik van woningen. Daarom onderzoeken wij momenteel wat de mogelijkheden zijn om wijken aan te sluiten op alternatieve energiebronnen, in de vorm van een warmtevisie/-wijkplan. De mogelijkheid om aan te sluiten bij een nieuw aan te leggen warmteleiding die gebruik maakt van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied wordt hierbij ook meegenomen.

Tot er meer uitsluitsel is, kun je zelf ook al maatregelen treffen om voor te bereiden op een aardgasloze woning. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket heeft hiervoor een gratis overzichtelijk stappenplan gemaakt die je hierbij kan helpen.

Automatisch op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang een kort berichtje in je mailbox bij elk nieuw artikel!

  • Voer uw wachtwoord in.
  • Voer uw wachtwoord opnieuw in.