Biodiversiteit & klimaatadaptatie

Terug-blik

Inloopavond klimaat

De verandering van ons klimaat gaat ons allemaal aan. En met gevolgen als extreme hitte, droogte en wateroverlast krijgt iedereen te maken. In Leiderdorp kijken we daarom hoe we ons kunnen voorbereiden op de verandering van het klimaat. We hebben nu een opzet van een plan gemaakt. Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 19 april kon je hier meer over leren. Maar zeker ook jouw tips en aandachtspunten meegeven aan de gemeente.

Hoe zag de inloopbijeenkomst eruit?

  • Presentatie
  • Ideeën plakken
  • Watertafel
  • Regentonloterij

Er is tijdens de inloopbijeenkomst op verschillende tijdstippen een korte presentatie geweest. Hierin werd eerst verteld welke onderzoeken al hebben plaatsgevonden van tevoren. Zoals de klimaatstresstest, die hier te lezen is. In de klimaatstresstest worden de ergste scenario’s van droogte, hitte, wateroverlast en zelfs overstroming over Leiderdorp heen gelegd. Waar zullen de straten blank staan? Welke wijk kan als eerst schade verwachten bij extreme droogte?

Na de klimaatstresstest is er een plan geschreven, dat op deze avond is toegelicht. Daarna hebben we de aanwezige inwoners gevraagd om ideeën en wensen hoe we de gevolgen van klimaatverandering in het dorp willen aanpakken. Dit kan ook om de aanpak in jouw buurt, straat of eigen tuin gaan.

In gesprek over het veranderde klimaat, ook in Leiderdorp hebben we hiermee te maken.

Daarna was er tijd om jouw eigen mening te geven. Wie moet zich bezighouden met klimaatadaptatie? Is dat het rijk, de gemeente, of ook jij en ik? Op verschillende posters konden briefjes geschreven en geplakt worden. Deze hebben wij bewaard, zodat we weten wat jullie denken en vinden.

Goed om te zien hoeveel ideeën jullie hebben!

Onder de aanwezigen werd een regenton verloot. Iedereen die wilde, kon een lootje in de regenton stoppen. Met een regenton kun je water opvangen tijdens fikse regenbuien. En daarmee kun je jouw planten weer water geven als het langere tijd droog is. Aan het einde van de avond werd daar een winnend lot uit getrokken. Lisette is de nieuwe eigenaar van de regenton, van harte gefeliciteerd!

Zelf aan de slag: het maakt direct verschil!

En wist je dat je zelf ook heel veel kunt bijdragen met best simpele aanpassingen? Ook in Leiderdorp zijn veel wijken versteend. Niet alleen de openbare ruimte, maar zeker ook de voor- en achtertuinen zijn vol gelegd met tegels. Heel makkelijk in het onderhoud, maar het maakt hete dagen nog heter, bij een plotse regenbui kan het water nergens heen en dieren zoals vogels, egels en insecten kunnen geen eten vinden. Uiteindelijk ben je daar dus zelfs duurder mee uit, want een airco kopen om het behaaglijk te houden is lang niet zo makkelijk en betaalbaar als de tegels uit de tuin halen!

Twee buren met heel verschillende tuinen. De een houdt het droog bij een regenbui, de ander heeft natte voeten.

Met de demonstratie van het MEC werd duidelijk dat een groene tuin heel veel water kan opvangen. En daarmee voorkom je overstromingen in en rondom huis.

De gemeente Leiderdorp doet ook dit jaar weer mee met het NK Tegelwippen. We gaan de strijd aan met een andere gemeente: wie wipt de meeste tegels? Meedoen is heel simpel, lees hier de spelregels!

Meer ideeën?

Kon je er niet bij zijn deze avond, maar wil je wel nog jouw mening of tip geven? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@leiderdorp.nl en wij zorgen ervoor dat het wordt meegenomen in het definitieve plan van klimaatadaptatie.