Energie

Lodewijk gaat GOED! Wat doe jij?

‘Hoe ga jij je vrije tijd invulling geven als je met pensioen bent?’ Die vraag werd aan Lodewijk gesteld toen hij zo’n twee jaar geleden bijna met pensioen ging. Dat zette hem aan bewust na te denken welke aspecten uit zijn werk hem voldoening gaven en inspireerden.

Lodewijk: ‘Ik wilde altijd al iets met duurzame energie doen. Rondom de tijd dat mijn pensioen aanbrak, zag ik een oproep van de gemeente voor EnergieAmbassadeurs. Perfecte timing dus en ik heb me hiervoor opgegeven.’

De EnergieAmbassadeur voor Leiderdorpers

De afgelopen periode organiseerde Lodewijk samen met vijf collega Energie-Ambassadeurs voor zijn wijk twee voorlichtingsbijeenkomsten. ‘We hadden goede opkomsten en bekijken nu welke volgende stap we als EnergieAmbassadeurs kunnen nemen. Wat kunnen wij betekenen voor de bewoners van Leiderdorp en meer in het bijzonder voor onze wijk? Uiteraard zijn we altijd beschikbaar om bewoners te informeren en waar mogelijk te adviseren over duurzame maatregelen voor hun woning, maar we zouden graag meer doen. Samen met de gemeente hebben we hier gesprekken over en we hopen komend jaar enkele concrete acties aan bewoners te kunnen bieden. Zo willen we het voor iedereen nog aantrekkelijker maken om aan de slag te gaan,’ licht Lodewijk toe.

Energie besparen met warmtebeelden
De EnergieAmbassadeurs beschikken nu ook over een infraroodcamera. Met deze camera maak je een warmteopname waardoor je een goed beeld krijgt van de warmtelekken. Zo kun je heel gericht maatregelen nemen om energie en gas te besparen (meer info: energie besparen met warmtebeelden).

Langetermijnvisie: wat wil je bereiken?
‘We volgen cursussen en trainingen, zowel bouwkundig als voor de communicatie met bewoners,’ vertelt Lodewijk. ‘Het is niet zo dat iedereen hetzelfde kan en wil. Daar moeten we ons bewust van zijn. Het is maatwerk. Wat willen mensen? Voor de één is het een financiële investering en die wil vooral weten wat de kosten zijn en of de investering wel of niet wordt terugverdiend. Maar een ander wil vooral het wooncomfort verhogen. Dat geeft andere prioriteiten.’

Met mijn activiteiten als EnergieAmbassadeur heb ik heel veel mensen uit mijn eigen dorp leren kennen. Dat vind ik een enorme winst.’

Aansluiten op wensen van mensen
Als je echt wilt verduurzamen, dan is isolatie het eerste waarmee je begint maar het is ook een grotere investering. Voor comfort kun je kleinere maatregelen nemen zoals tochtstrips en radiatorfolie. Ook ledlampen zijn een relatief kleine investering met een goed rendement. ‘We moeten aansluiten op de wensen en leefstijlen van de mensen. Als je overdag weinig op je slaapkamer bent, hoef je deze niet te verwarmen en heeft het minder prioriteit om deze ruimte grondig te isoleren. Ook merken we dat mensen nog erg afwachtend zijn. Welke ontwikkelingen komen er nog? En wat gaat de gemeente doen? Het is begrijpelijk dat mensen hier nog even op wachten, maar in de tussentijd kun je bijvoorbeeld wel beginnen met isoleren’ zegt Lodewijk.

Zon op Leiderdorp

Samen met vier andere Leiderdorpers richtte Lodewijk coöperatie Zon op Leiderdorp op. ‘Een heel nieuw project voor ons allemaal,’ vertelt Lodewijk. ‘Ik heb altijd bij de overheid gewerkt maar Zon op Leiderdorp is totaal anders. Het is te vergelijken met het oprichten van een eigen onderneming. Je maakt je eigen keuzes en moet initiatieven nemen. We hebben het voor een groot deel zelf in de hand.’

 

 

Het oprichten en invulling geven aan de coöperatie Zon op Leiderdorp bleek nog een hele klus met veel administratie. In december van 2019 startte het eerste project met de productie van elektriciteit.

Lodewijk bij zonnepanelen milieustraat

Er zijn zonnepanelen gelegd op een van de daken van de gemeentelijke milieustraat. ‘Het eerste project is een groot succes,’ zegt Lodewijk. ‘De certificaten waren heel snel verkocht. Nu gaan we op zoek naar het volgende dak, maar dat is best lastig. Niet alle daken zijn zomaar geschikt. De samenwerking met de gemeente is heel goed, zij faciliteren onze activiteiten en hebben het eerste dak beschikbaar gesteld. En ook Fonds1818 was een partner om de coöperatie financieel te realiseren.

Lodewijks advies voor jou

Er zijn veel mogelijkheden om je huis te verduurzamen,’ vervolgt Lodewijk. ‘Zonnepanelen kunnen eigenlijk bijna altijd en de investering verdien je vanzelf terug. Laat wel altijd controleren of je dakconstructie geschikt is voor zonnepanelen en wanneer het aan vervanging toe is,’ tipt Lodewijk. ‘Op ons eigen huis hebben wij ook zonnepanelen laten installeren. Dit hebben we niet alleen gedaan, we zijn samen met vijf buren aan de slag gegaan. Door zo’n klein collectief te vormen krijg je een scherpere prijs. Maar je hoeft ook niet alles zelf uit te zoeken en je kunt het werk eromheen onder elkaar verdelen.