Energie

Wonen zonder aardgas

Nederland  staat voor de grote opgave om te stoppen met aardgas. Wonen zonder is op dit moment nog duurder dan wonen met aardgas. Maar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en financiering volgen elkaar snel op.  Wil je weten wat er speelt en welke mogelijkheden er nu al zijn om je voor te bereiden?

HIER verwarmt

De stichting HIER verwarmt is een initiatief van Stichting HIER Klimaatbureau en houdt zich volledig bezig met het onderwerp klimaatverandering. Het klimaatprobleem oplossen dat kan, als iedereen meedoet. Daarom betrekt HIER heel Nederland bij de oplossing. Daarom is er een site ontwikkeld om iedereen in Nederland te helpen: hierverwarmt.nl. Wat kun je zelf doen als bewoner? Wat kun je allemaal verwachten de komende tijd en welke verschillende oplossingen zijn er? Ook vertellen bewoners hoe zij hun woning aardgasvrij hebben gemaakt. Klik hier en  lees hun ervaringen!

Duurzaam Bouwloket

Ook het Duurzaam Bouwloket heeft veel informatie over dit onderwerp. Zo geeft het loket een overzicht van maatregelen die je nu al in de woning kunt toepassen, zodat je je stapsgewijs kunt voorbereiden op een aardgasloze woning. Kijk op de site van Duurzaam Bouwloket voor meer informatie.

Gemeente Leiderdorp

De ambitie van de gemeente Leiderdorp is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit is opgenomen in de duurzaamheidsagenda 2017-2025.Tegen 2025 wil de gemeente de CO2-uitstoot gereduceerd hebben met 30% ten opzichte van 2013. Een deel van de CO2-uitstoot vindt plaats door energieverbruik van woningen. Daarom onderzoeken wij momenteel wat de mogelijkheden zijn om wijken aan te sluiten op alternatieve energiebronnen, in de vorm van een warmtevisie/-wijkplan. Ook is een werkgroep van inwoners uit de Oranjewijk heel actief bezig met de gemeente om een oplossing te zoeken.