Energie

Buurtteam Voorhof samen aan de slag met verduurzaming

Een groep bewoners in de Voorhof is gestart met een gezamenlijk project om te verduurzamen. Er is een buurtteam gevormd dat zich gaat bezighouden met de uitwerking van het plan. Op donderdag 6 juli was er een bijeenkomst met het team en bewoners. Hier werden de uitkomsten besproken van een enquête die was verspreid onder alle huishoudens in de Voorhof. Vervolgens werd er samen besloten om als eerste te kijken naar de mogelijkheid van zonnepanelen. Lees hieronder een verslag van de avond.

Onder begeleiding van Stichting Buurkracht en met hulp van buurtverenigingen Waterbieskreek en Kruidentuin startte het buurtteam begin mei. Het doel voor het team was om samen te komen tot een aanpak van de energietransitie. De eerste stap was de afname van een enquête om interesse te peilen in verschillende duurzaamheidsmaatregelen. 82 bewoners vulden deze in en gaven aan voornamelijk interesse te hebben in warmtepompen, zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Het buurtteam heeft vervolgens informatie verzameld over deze drie onderwerpen.

Informatiebijeenkomst over de uitkomsten van de enquête

Het buurtteam presenteerde de resultaten van de enquête tijdens een informatiebijeenkomst. Alle bewoners die de enquête hadden ingevuld en interesse hadden getoond waren welkom op de bijeenkomst. Het buurtteam besteedde uitgebreid aandacht aan de drie gekozen onderwerpen: wat zijn de voor- en nadelen, en wat komt er allemaal bij installatie ervan kijken.

Stemming over het eerste project

De avond werd afgesloten met een stemming: welk van de drie onderwerpen had de voorkeur onder de aanwezigen? Na een handopsteking bleken dat de zonnepanelen te zijn. Maar dat betekent niet dat er niks meer met de andere onderwerpen gedaan zal worden. Na afronding van het eerste project kan het buurtteam dan het volgende project oppakken! Want dat is ook het resultaat: er is meer contact en discussie tussen de verschillende bewoners. Nog meer redenen dus om samen aan de slag te gaan en het niet bij de zonnepanelen te laten.

Eindbijeenkomst: 24 augustus

Het buurtteam gaat nu aan de slag om zoveel mogelijk informatie in te winnen over zonnepanelen. Op 24 augustus zullen ze dan de uitkomsten presenteren aan alle bewoners van de Voorhof. De bewoners ontvangen daar te zijner tijd een uitnodiging voor, maar noteer het alvast in de agenda!