Afval

Grondstoffen worden schaars, terwijl mondiaal de vraag naar energie en grondstoffen alleen maar toeneemt. Om het welvaartsniveau op peil te houden, moeten we op een andere manier omgaan met beschikbare grondstoffen. In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van grondstoffen. De gemeente Leiderdorp wil daarom het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020.

Meer over afval

Meer over afval

Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.

Daarom gaan wij anders inzamelen. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wij komen straks uw gescheiden grondstoffen aan huis ophalen. Met het kleine beetje restafval dat u dan overhoudt, kunt u terecht bij de inzamelcontainer in uw buurt.

De nieuwe manier van inzamelen wordt vanaf het voorjaar 2018 per wijk ingevoerd. Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers:
– één minicontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakking)
– één minicontainer voor papier en karton
– één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.

Het aantal verzamelcontainers voor glas en textiel wordt uitgebreid. Alle ingezamelde grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Hierdoor hoeven ze niet verbrand te worden. Dit betekent behalve kostenbesparing, ook een schonere lucht.

 

Waar zijn welke grondstoffen ingezameld?

Automatisch op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang een kort berichtje in je mailbox bij elk nieuw artikel!

  • Voer uw wachtwoord in.
  • Voer uw wachtwoord opnieuw in.