Ga GOED in De Polder!

De Polder, het oude Groene Hartcentrum, is GOED gemaakt! Zien wij je binnenkort daar?

Duurzaamheid is belangrijk geweest bij het maken van De Polder. Zo is er tijdens de aanleg gewerkt met duurzame materialen, zoals herbruikbare betonplaten voor het fietspad. Dit is GOED, omdat je minder afval maakt. Ook wordt er GOED omgegaan met aanpassen op het veranderende klimaat. Het riool is zo aangelegd dat er geen regenwater in komt. Al het regenwater wordt namelijk apart opgevangen in het gebied zelf. Daarmee wordt de kans op wateroverlast kleiner én is er voldoende water tijdens droogte. Ook insecten zijn van harte welkom in De Polder. Zij zorgen voor bestuiving van planten en voor evenwicht in de natuur. Om de insecten te helpen zijn er meerdere GOED-elementen toegevoegd.

Zo is er een vlinderidylle (paradijs) aangelegd. En zijn er veel fruitbomen geplant, waarvan de vruchten ook écht gebruikt gaan worden, namelijk in het restaurant ernaast. Om even uit te rusten kunnen de insecten naar het nieuwe insectenhotel.

Er zal ook nog plaats komen om jouw elektrische fiets  op te laden. Fietsen is GOED voor minder uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor je gezondheid. De elektriciteit van de laadpaal wordt opgewekt uit groene energie uit De Polder zelf!

In het gebied is straks informatie te vinden over De Polder en het Groene Hart. Ook kunnen kinderen binnenkort GOED kennis maken met de werking van het water in de speel- en doeweide. Daar is ook een waterspeelplek aangelegd.

Zelf aan de slag

Krijg je ook zin om zelf thuis GOED te gaan? Kijk dan eens op onze themapagina’s voor inspiratie. Je vindt er bijvoorbeeld welke planten vlinders aantrekken, of hoe je met jouw tuin water kunt opvangen (bijv. met regenton, groen dak of regenwatervijver in jouw tuin.