Energie

Terug blik

Regio Netwerkbijeenkomst EnergieAmbassadeurs

Een interactieve avond met een mooie opkomst van betrokken inwoners en gemeenten uit de regio die energiebesparing en duurzame energieopwekking een warm hart toe dragen en tot actie willen overgaan.

Zo wordt teruggekeken op de bijeenkomst “Met energie aan de slag in je eigen buurt” van dinsdagavond 23 januari 2018 in het gemeentehuis van Leiderdorp. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Ongeveer 50 mensen uit Leiderdorp en omliggende gemeenten kwamen bijeen, waaronder uit Leiden, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Katwijk en Teylingen. Dit is een eerste aanzet tot een regionaal netwerk van EnergieAmbassadeurs. Binnen de regiogemeenten bestaat al een twintigtal energiecoöperaties, postcoderoosprojecten en teams met wijk- en energieambassadeurs die zich actief bezighouden met de energietransitie en het verduurzamen van hun straat of wijk.  Naast vertegenwoordigers van diverse voorgenoemde initiatieven, bestond het grootste deel van de aanwezigen uit geïnteresseerde (potentiële) EnergieAmbassadeurs. Wij willen lokaal ook graag met EnergieAmbassadeurs aan de slag, waarvoor ruim twintig enthousiaste Leiderdorpers zich in de aanloop hebben aangemeld. Tijdens deze avond kon men kennismaken met ambassadeurs uit buurgemeenten, het ambassadeurschap en ervaringen delen om samen met andere bewoners wijken te verduurzamen.

Voor de aanwezige inwoners uit Leiderdorp wordt op korte termijn een aparte bijeenkomst georganiseerd om samen de invulling van het ambassadeurschap voor onze gemeente concreter te maken.