Mobiliteit

Aanvragen oplaadpalen voor particulieren

Elektrisch is het nieuwe rijden. Daarvoor moeten er landelijk genoeg laadpalen zijn. Mis je een laadpaal in de buurt? Vraag deze nu aan!

Waarom elektrisch rijden?

Wegverkeer veroorzaakt ongeveer 1/5 van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen (CO₂) en stikstofdioxide (NOx) uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden. Het Rijk vindt dat er in 2020 in totaal 200.000 elektrische auto’s moeten rondrijden.

Om dat doel te behalen helpt de gemeente Leiderdorp om meer laadpalen in het dorp te realiseren. Daarom kun je als particulier een oplaadpaal aanvragen voor het opladen van elektrische auto’s. De gemeente Leiderdorp heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met een marktpartij.

Meer weten over het aanvragen van een oplaadpaal? Kijk dan op http://www.leiderdorp.nl/oplaadpalen