Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoedLeiderdorp.nl verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer je een formulier invult en enkel met betrekking tot het specifieke doel waarvoor het formulier dient. Ook gebruiken we geen social media plugins.
GoedLeiderdorp.nl verwerkt jouw persoonsgegevens (voor zover aan ons verstrekt) voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoedLeiderdorp.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

GoedLeiderdorp.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

GoedLeiderdorp.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GoedLeiderdorp.nl) tussen zit. GoedLeiderdorp.nl gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GoedLeiderdorp.nl gebruikt voor statistische overzichten Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is gedeactiveerd. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Verder gebruikt GoedLeiderdorp.nl geen cookies of andere vergelijkbare technieken.