Energie

Regionale Energie Strategie (RES): wat is dat?

De komende jaren gebruiken we steeds minder aardgas en steeds meer duurzaam opgewekte energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Hoe we dat gaan doen schrijven we op in de Regionale Energiestrategie (RES).

Het vertalen van deze nationale afspraken naar bijvoorbeeld regionale warmteplannen, infrastructuurplannen en de opwek van energie gebeurt via de RES. Binnen de RES zitten o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, netwerkbeheerders, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties aan tafel om deze plannen zo goed mogelijk in te passen. Leiderdorp is binnen de RES Zuid-Holland samen met andere buurtgemeenten (zoals Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) onderdeel van de Regio Holland Rijnland.

De concept-RES is klaar

In de concept-RES staat hoe de regio Holland Rijnland van plan is om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. We beschrijven hierin hoe we onze warmtevoorziening, elektriciteit en infrastructuur duurzaam maken en hoe we meer energie kunnen besparen. Ook zoeken we naar plekken voor het opwekken van duurzame energie. De definitieve versie – RES 1.0 – verschijnt in maart 2021 en wordt gebruikt om de plannen om te zetten naar daadwerkelijk beleid. In de RES 1.0 stellen we doelen voor 2030.

Holland Rijnland heeft een speciale website over de RES. Daar kun je alle documenten van de concept-RES inzien. Je kunt ze hier downloaden.

Kansenkaart

Om energie duurzaam te kunnen opwekken zijn windturbines en zonnepanelen nodig. Dit vraagt om ruimte. De afgelopen maanden is onderzocht waar hier ruimte voor is, wat er technisch mogelijk is en hoe het voor iedereen betaalbaar blijft. Dit is weergegeven in een kansenkaart met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. Deze kaart geeft aan waar in de regio er plaats zou kunnen zijn voor zonnepanelen en windturbines. Het betekent dus niet dat op alle plaatsen op de kansenkaart er panelen en turbines zullen komen. De kaart is een startpunt om het gesprek aan te gaan. Niet alleen met organisaties, maar ook met inwoners zoals jij.

RES-activiteiten

Holland Rijnland en de gemeente Leiderdorp organiseren samen activiteiten in het kader van de RES. Hier kun je informatie opdoen en/of jouw mening laten horen.

Eerdere activiteiten

Webinar RES
Op woensdagavond 4 november was er een webinar voor inwoners uit de Leidse regio. Hierin vertellen experts en wethouders wat de RES is, wat er in de concept-RES staat en wat dit voor jou betekent. Welke duurzame bronnen zijn er om je woning duurzaam te verwarmen, hoe zou de Leidse regio eruit kunnen komen te zien met zonnepanelen en windturbines? De webinar is terug te zien bij de documenten op de website van Holland Rijnland.
Enquête
Tot en met 6 december kon je een enquête invullen van Holland Rijnland. Hierin worden vragen gesteld om te horen hoe jij denkt over verschillende bronnen duurzame energie, welke waarden jij het belangrijkst vindt bij de keuze van een bron en hoe jij op de hoogte gehouden wilt worden door de gemeente. Onder de deelnemers van de enquête werden cadeaubonnen van €25 geloot. In januari 2021 was er een tweede, soortgelijke enquête. Hier werd specifieker gevraagd naar waar jij energie in de regio opgewekt zou willen zien.
Bijeenkomsten
Op 9 december van 20:00 tot 21:30 was er een digitale bijeenkomst voor verenigingen, organisaties en belangengroepen. Op 7 januari vond een digitale bijeenkomst plaats voor particulieren.

Updates en meer informatie

Uitslag participatie
De uitslag van het participatietraject is bekend! Je kunt de uitkomsten in het hele verslag lezen, of de vlog van wethouder Rik hieronder bekijken, waar hij de conclusies samenvat.

Meer info en op de hoogte blijven
Een meer uitgebreide uitleg van de RES vind je op de projectpagina van de gemeente. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd op deze pagina.