Afval

Klein chemisch afval (KCA) scheiden

Het grootste deel van wat wij nu nog weggooien is eigenlijk geen afval, maar een verzameling aan grondstoffen. Grondstoffen die wij opnieuw kunnen gebruiken. En dat is hard nodig, want wereldwijd zijn er steeds minder grondstoffen beschikbaar. Daarom zamelen wij afval GOED in. Leo Smit, medewerker van de milieustraat, vertelt hoe wij GOED afval scheiden.

‘’Het is belangrijk voor onze mooie wereld om bewust om te gaan met afval, vooral met plastics en chemisch afval. Daarom is het ook fijn dat de inwoners van Leiderdorp in de gelegenheid worden gesteld om hun afval door ons gecontroleerd te kunnen deponeren op onze goed ingerichte milieustraat. En gezien de aantallen burgers per jaar die ons weten te vinden met lovende kritiek doen wij het waarschijnlijk erg goed met ons team!

Als alle andere landen in de wereld op deze manier zouden kunnen en mogen werken zou het er voor onze volgende generaties qua gezond milieu wat beter voorstaan.’’

 

Scheid je al afval en wil je weten wat je nog meer kunt doen? Bekijk onze GOED-tips.