Mobiliteit

We bewegen ons op diverse manieren voort: per auto, vliegtuig, openbaar vervoer, boot, fiets of wandelend. Het gebruik van fossiele brandstoffen in de vervoersector draagt door de uitstoot van CO₂ bij aan de verandering van het klimaat. Daarnaast heeft het wegverkeer een negatief effect op de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof en NOₓ.

Meer over mobiliteit

Meer over mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De uitdaging die voor ons ligt is om in te spelen op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit. De bezitssamenleving – iedereen heeft een eigen auto – wordt langzaamaan getransformeerd naar een beschikbaarheidssamenleving. Hierin neemt het delen van auto’s een belangrijke plaats in. Naast autodelen zijn ook elektrisch oplaadbare auto’s en fietsen in opkomst. Leiderdorp speelt in op elektrisch vervoer door oplaadpalen voor elektrische voertuigen op openbare publieke plaatsen toe te staan.