Biodiversiteit & klimaatadaptatie

Klimaatdialogen

Onlangs heeft de gemeente een klimaatstresstest laten uitvoeren. Hierin zijn de kwetsbaarheden in Leiderdorp bij extreme weersomstandigheden in beeld gebracht. Maar wij horen ook graag jouw ervaringen.

Hitte en zware regenval

Weersextremen zoals uitzonderlijke hitte, droogte en hevige regenval komen in ons land steeds vaker voor door de klimaatverandering. Dit hebben we ook afgelopen zomer(s) ervaren. Extreme warmte brengt risico’s met zich mee. Niet alleen voor mensen (denk aan uitdroging en oververhitting), maar ook de natuur heeft hier last van. Zo werd deze zomer de oproep gedaan om minder water te gebruiken door de lage grondwaterstand. Dit is niet met een goede regenbui opgelost. Bovendien kunnen korte, hevige regenbuien minder goed door de grond worden opgenomen, waardoor wateroverlast op straat en in huis kan ontstaan. De leefomgeving wordt hierdoor steeds kwetsbaarder.

Klimaatstresstest

Daarom heeft de gemeente onlangs een uitgebreide klimaatstresstest laten uitvoeren. Hierin zijn de kwetsbaarheden bij extreme weersomstandigheden voor Leiderdorp in beeld gebracht. De resultaten van de klimaatstresstest zijn in te zien op: www.leiderdorp.nl/klimaat.

Klimaatdialogen

De gemeente hoort ook graag wat jouw ervaringen zijn en gaat daarom graag met je in gesprek. De gesprekken maken onderdeel uit van de klimaatdialogen, die de gemeente de komende periode met verschillende groepen in Leiderdorp zal voeren. De opbrengst van deze dialogen wordt gebruikt om een plan te maken: hoe kunnen wij als Leiderdorp omgaan met het veranderende klimaat; welke maatregelen zijn nodig om ons dorp klimaatbestendig te maken?

Meld je aan!

Wil je graag in gesprek over de klimaatstresstest, heb je ideeën om Leiderdorp klimaatbestendig te maken of wil je graag kwijt wat jij in jouw buurt ervaart qua wateroverlast en hittestress? Stuur dan een mail naar communicatie@leiderdorp.nl, dan wordt er een afspraak met je gemaakt om in gepaste vorm verder te gaan. Dit kan zeker ook digitaal.