Afval

Geef GOED door: doe textiel in de textielcontainer!

Textiel is één van de grootste vervuilers voor het milieu. Hergebruik en recycling van textiel is dan ook erg belangrijk. Naar schatting is 55% van het ingezamelde textiel geschikt voor hergebruik, 37% is geschikt voor recycling en slechts 8% is afval.

Samen zamelen we GOED in

Samen met jou willen wij dat het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld in 2020 is verhoogd van 52% naar 75%, de landelijke doelstelling vanuit het rijk. Dit willen we bereiken met een nieuwe manier van inzamelen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Het grootste deel van wat wij weggooien is geen afval, maar grondstof. Deze grondstoffen kunnen opnieuw benut worden. Dit is hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Verwerken van afval door verbranding is kostbaar en geeft veel milieuschade. Dus minder afval betekent meer milieuwinst en kostenbesparing.

Textielinzameling

Textiel is een belangrijke grondstof waar weer nieuwe producten van gemaakt worden. Textiel wordt ingezameld in de textielcontainers van Sympany. Deze containers zijn te vinden op de volgende locaties:

  • Amaliaplein: 2 containers
  • Berkenkade: 1 container
  • Wilddreef/Lijnbaan: 1 container
  • Gemeentewerf: 5 containers
  • Splinterlaan (hoek Pinksterbloem): 1 container
  • Vossiuslaan: 1 container

Daarnaast zamelt Sympany 4 maal per jaar kleding aan huis in.

Wat mag er in de kledingcontainer?

Niet alles is geschikt voor de container. Matrassen, dekbedden en kussens moeten bijvoorbeeld worden ingeleverd bij de Milieustraat. Bekijk het volledig overzicht wat er in de containers mag op deze website.