Biodiversiteit & klimaatadaptatie

Met elkaar willen we Leiderdorp groener & gezonder maken. Voor onszelf maar ook voor het klimaat. Met levend groen in ons dorp zorgen we ervoor dat de temperatuur niet te hoog oploopt en de lucht die we inademen schoner blijft. Ook zorgt groen voor betere waterafvoer. Water kan dan bij hevige regenbuien op natuurlijke wijze in de grond wegzakken waardoor riolen niet overbelast worden en straten minder snel overlopen.
Een groener Leiderdorp maken we met elkaar door minder tegels in de tuin & daken en gevels te vergroenen.

Meer over biodiversiteit & klimaatadaptatie

Meer over biodiversiteit & klimaatadaptatie

We wonen, werken en recreëren met elkaar in een mooi dorp. Maar het klimaat verandert en de balans tussen verstedelijking en het groen komt steeds meer onder druk te staan.
Of het nu gaat om de hoeveelheid neerslag of de hoogte van de temperatuur: de weersomstandigheden worden extremer. In stedelijke gebieden komen hierdoor vaker overstromingen, lekkages en periodes met droogte voor, evenals "hittestress" 10. Het is daarom belangrijk om hier, bij de stedelijke inrichting, rekening mee te houden en deze aan te passen zodat een omgeving ontstaat die de wisselende weersomstandigheden zo goed mogelijk kan opvangen. Door deze aanpassing (lees: adaptatie) aan de openbare ruimte kunnen we beter omgaan met een veranderend klimaat. Door simpele maatregelen te treffen in de openbare ruimte, maar ook in voor- en achtertuinen, in het stedelijk gebied kan de omgeving niet alleen beter omgaan met extremere weersomstandigheden, maar kan ook de biodiversiteit worden vergroot. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van betegeling door planten. Bij hevige buien zakt het water sneller weg in de bodem en tegelijkertijd ontstaan nieuwe schuil- en foerageerplekken voor kleine diersoorten. Hoe meer verschillende planten en dieren ergens voorkomen, hoe groter de biodiversiteit. Een grote soortenrijkdom zorgt voor een robuuster en sterker ecosysteem dat makkelijker in staat is om te gaan met nieuwe omstandigheden.

Leiderdorp groen & gezond

Daarom gaan we aan de slag! Aan de slag om Leiderdorp groener, gezonder & klimaatbestendig te maken. Dit doen we door het groen in de openbare ruimte te versterken en diversiteit van de bomen en planten te verhogen. Zo wordt ons dorp aantrekkelijker; ook voor kleine dieren.