Energie

Een zo laag mogelijke energierekening is GOED voor je portemonnee, GOED voor je directe leefomgeving en GOED voor ons klimaat. Wij helpen je op weg, zodat je fijner, goedkoper en ‘groener’ kunt wonen.

Meer over energie

Meer over energie

Energie kennen we in de vorm van elektriciteit en warmte. Zonder energie kunnen we niet internetten, tv-kijken en onze telefoon opladen. Zonder warmte kunnen we ons huis niet verwarmen. Het grootste deel van de elektriciteit en warmte wordt nog altijd opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. Dit leidt tot de uitstoot van CO2, wat vervolgens doorwerkt in een klimaatverandering met extremere weersomstandigheden, zoals heftige neerslag en hogere temperaturen.